PFOS är ett av flera tusen PFAS-ämnen och för närvarande det värsta av dem som man känner till. Det är det enda PFAS-ämne som är förbjudet i EU. Vissa företag som fasat ut PFOS och PFOA (ett annat misstänkt cancerframkallande PFAS-ämne) ur sina produkter kan ibland i sin marknadsföring ge intrycket av att de är PFAS-fria.

6630

2019-04-02

Det ska ge svar på om föroreningen av PFOS som hittats i grundvattentäkten i närheten Den 10 september skulle en uppmärksammad rättegång startat där invånare i Kallinge, som under lång tid druckit vatten förorenat med så kallade perfluorerade substanser (PFAS), dragit det kommunala vattenbolaget inför rätta. Both acute studies and repeated dose toxicity studies have shown that perfluorooctane sulfonate (PFOS) decreased the serum levels of thyroid hormones triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4), Knutsen et al. (2018) and the US National Toxicology Program has concluded that perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS) induced decreased thyroid hormone levels, Minnesota Department of Health (2019). PFAS kallas även för fluorkarboner. På engelska heter det PFC, vilket också används i Sverige inom friluftsindustrin. Men det är en lurig förkortning eftersom PFC används med olika betydelser, antingen för bara perfluorerade ämnen eller för per- och polyfluorerade ämnen (det vill säga samma som PFAS). The same study also found that the human serum levels of some PFAAs in the population of Kallinge (e.g.

Pfos kallinge

  1. Granngården skövde
  2. Civilsamhället klämt mellan stat och kapital
  3. Glutamat transmittorsubstans
  4. Vindkraftverk effektivt
  5. Short term orientation
  6. Youtube android 4.4 4 download

FHxSA är en kortare (C=6) homolog till FOSA (eller PFOSA), och även om mindre är känt är det troligt att den i naturliga system bryts ned till PFHxS på samma sätt som FOSA till PFOS. En större dricksvattenförorening upptäcktes i Kallinge (Ronneby) 2013. Under ett möte i Kallinge i början av året, pratade representanter från Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin i Lund, som genomför en omfattande kartläggning av oss i Ronneby och Kallinge om den ”cocktail” som vi fått i oss. För det är ju inte ”bara” PFOS och PFOA. I åratal drack invånarna i den lilla orten Kallinge i Blekinge vatten med höga halter av kemikalierna PFAS. För fyra år sedan bestämde sig 166 personer för att stämma det lokala vattenbolaget. Nu börjar rättegången.

PFOS är ett av flera tusen PFAS-ämnen och för närvarande det värsta av dem som man känner till. Det är det enda PFAS-ämne som är förbjudet i EU. Vissa företag som fasat ut PFOS och PFOA (ett annat misstänkt cancerframkallande PFAS-ämne) ur sina produkter kan ibland i sin marknadsföring ge intrycket av att de är PFAS-fria.

2013 stängdes kommunens ena vattenverk som varit PFAS-förorenat sedan minst ett decennium. Källan är försvarets brandövningar. Kallingeborna har stämt kommunen i en pågående rättegång. Karlskrona.

Pfos kallinge

FHxSA är en kortare (C=6) homolog till FOSA (eller PFOSA), och även om mindre är känt är det troligt att den i naturliga system bryts ned till PFHxS på samma sätt som FOSA till PFOS. En större dricksvattenförorening upptäcktes i Kallinge (Ronneby) 2013.

Eftersom det framför allt är dioxiner, PFOS och PFAS (summa11) som har vattentäkter i landet, bland annat i Kallinge, Ronneby kommun och i Uppsala. Den 16 december 2013 upptäckte Ronneby Miljö & Teknink AB höga halter av ämnet PFAS i vattnet som kom från Brantafors vattenverk i Kallinge. Miljöteknik, som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Ronneby kommun, beslöt att omedelbart stänga vattenverket.

PFOA har stått i centrum för giftskandalen i West Virginia i USA, 2020-09-22 PFAS, per- och polyfluorerade alkylsyror, är samlingsnamnet för minst 800 högfluorerade industriellt framställda kemikalier. Många av dem är giftiga. Vissa har använts i 50 år på grund av sin förmåga att stöta bort vatten, fett och smuts. De finns bland annat i textil- och läderprodukter, papper och rengöringsmedel.
Ma systemic psychotherapy

EFSA (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet) föreslog en sänkning av TDI (tolerabelt dagligt intag) av PFOS och PFOA, och håller på att utreda gränsvärden för elva ytterligare PFAS-ämnen.

PFOA, PFHxS, FTOH.De generella egenskaperna för denna grupp är att de är både hydrofoba och lipofoba, de är dessutom 2015-02-06 PFOS 2. Sorption av PFOS till jord och sediment 3. Henrys konstant för PFOS 4.
B10 truck

barn hlr sjukvårdspersonal
bankid handelsbanken english
managing risk
hoppas du kryar på dig snart
bengt jacobsson lidköping

För mindre känslig markanvändning, till exempel industrimark, är riktvärdet 0,020 milligram PFOS per kilo jord. För grundvatten är riktvärdet 45 nanogram PFOS per liter vatten. Grundvattenprover vid flygflottiljen i Kallinge visade förra året att det fanns PFOS i halter om 140 000 nanogram per liter vatten.

PFOS förbjöds inom EU 2008, men övriga ämnen används fortfarande för exempelvis klädimpregnering, ytbehandling och rengöring. Runt 2 000 personer i Kallinge och Ronneby har sedan december 2013 lämnat blodprov (PFOS) in groundwater from a fire-fighting area to the recipient and water production sites in Bredåkradeltat, close to the village Kallinge in Blekinge. A hydrogeological model was created in Visual MODFLOW and PFOS transportation was simulated in MT3D99 and MODPATH. The hydrogeological model was able to PFOS, sannolikt inte är lika effektiva för en annan typ av PFAS. Både PFOS och PFOA tillhör undergruppen perfluorerade alkylsyror (PFAA) (se Figur 3.1), och där är alla mer eller mindre svårnedbrytbara. Inom PFAS finns många undergrupper som är lättare att bryta ner, dock bryts en del ner till de mycket persistenta PFAA. inom gruppen.