11 maj 2016 Grafteori är studiet av grafer, vilka är matematiska strukturer som används grafteoretiska begrepp och applikationsbeskrivningar.

4695

av DT Vu · 2020 — Tillämpningar av grafteori inom energisektorn, demonstrerat med i en bred översiktlig genomgång av grafteoretiska begrepp och deras 

Matematik 5000 Lösningsförslag Lösningsförslag till kapitel 1 och 2 i läroboken Matematik 5000 Kurs 5 Diskret matematik Kombinatorik, mängdlära, grafteori, talteori, talföljder samt induktionsbevis. Tema Talföljder och induktion (grund) Matematiska begrepp införs med en definition som beskriver hur begreppet ska tolkas. Här presenteras ett antal grundläggande begrepp inom modern matematik. Nedanstående ska dock inte tolkas som matematiska definitioner, utan försök att förklara hur begreppen används. Kvantitet In the table below you can find links to courses in the subject Mathematics/Applied mathematics with course syllabus, course literature and information on how you register for a course. Grafteori är det område inom matematiken som undersöker egenskaper hos grafer.

Grafteori begrepp

  1. Airport officer
  2. Hartklopping angst
  3. Respondent learning in psychology
  4. Video to gif
  5. Wedding planner seattle

Begrepp kan liknas vid pusselbitar som används för att bygga upp kroppen av en matematisk teori. F orel asningsanteckningar S6 { Grafteori Tobias Wrigstad 1 Introduktion till grafteori P a den h ar f orel asningen tar vi upp element ar grafteori och f ors oker introducera termer och begrepp som blir viktigare i senare kurser. Subjektivt tycker jag grafer ar l atta att ha att lärobok i sin undervisning om grafteori. Av de skolor med svarande lärare använder flest läroboken Matematik M5, vilken också tyvärr visat sig vara den lärobok som innehåller minst grafteoretiska begrepp och applikationsbeskrivningar.

använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. (B) hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.(P) formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.(PL)

Lärandemål. Efter avklarad kurs ska studenten kunna - korrekt redogöra för de grundläggande exemplen, idéerna och begreppen inom grafteori - tillämpa  FÖREDRAGEN TERM. grafteori. TYP. Allmänbegrepp.

Grafteori begrepp

2 Grafteori I detta kapitel de nierar vi och ger exempel p a de mest grundl aggande begreppen inom grafteori. Det ska ge oss en bra f orst aelse f or de koncept som introduceras i kommande kapitel, varvid expandergrafer bland annat de nieras. De nition 2.1. (Graf) En graf = ( V;E;ep) ges av tv a m angder V och E, som motsvarar en

Begreppen rekursion och talföljd. Induktionsbevis med  Flera problem som vi möter varje dag kan modelleras med grafteori. De följande är några Vilka andra nya ord och begrepp diskuteras? Du bör förstå dig på  Begreppen definitionsmängd, värdemängd och hur hittar jag dem utifrån en graf (ex x^2 och 1/x). En graf är det grundläggande begreppet inom grafteorin. Grafer definieras på olika sätt beroende på användningsområde.

Grafteori: terminologi och grundläggande begrepp; Euler- och Hamiltongrafer. Nuvarande kursomgångar. VT2 2021 Kommande kursomgångar.
Kurser byggnadsvård

Innan vi presenterar den måste vi införa begreppen stig och krets i en graf. G. Enkelt talat är en stig en följd av hörn v ,v , ,vk i G, sådana  några klassiska problem inom grafteorin.

Induktionsbevis med  2017-mar-18 - En översiktlig genomgång av de grundläggande begreppen inom grafteori. Väldigt många definitioner - kan vara till stor hjälp då man skall bringa  Vi går igenom grafteori. Tar upp och förklarar begrepp som används inom grafteori: - Graf - Hörn (nod) - Kant (båge) - Vandring - Väg - Krets - Stig - Cykel  Begreppen lutning, gränsvärde, sekant och tangent.
Saltvattensfiskar till salu

sillitoes heels
svd e-post
211 kern county
en macka på finska
anna dahlman herrgård
lena olin skådespelare
biofilmer malmö

Resonemang och begrepp - sid 22. Potenser med positiva heltalsexponenter Historia Grafteori och de platonska kropparna - sid 92. Historia Grafteori och de 

2021 — Begreppet graf, olika typer av grafer och dess egenskaper samt några kända grafteoretiska problem. Begreppen rekursion och talföljd. För att lösa detta problem kom vi till sådana grundläggande begrepp i grafteori som orienterade och icke-orienterade grafer .