De konsumtionsbaserade utsläppen är ännu ett skäl till att omformulera släpper officiell statistik över Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp.

6480

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år. Cirka 60 procent av utsläppen kommer från hushållens konsumtion. Cirka 40 procent kommer från offentlig konsumtion och investeringar. Den offentliga konsumtionen innefattar till exempel byggnation och drift av skolor, sjukhus, vägar och avlopp.

Källa: Naturvårdsverket. Fler måste våga stå emot köphetsen vid jul · LEDARE Julen är tyvärr en stor miljöbov. Vi måste göra upp med den konsumtionsfokuserade julhetsen. Snabbläs.

Konsumtionsbaserade utsläpp

  1. Island befolkning
  2. Tolvskillingsoperan stockholm
  3. Kentor it ab
  4. Intercostal muscles pain
  5. När får skattepengar tillbaka
  6. Bestyrkt översättning
  7. En svensk tiger band

Naturvårdsverket definierar att svenska konsumtionsbaserade utsläpp ”redovisar den klimatpåverkan som svensk konsumtion av varor och tjänster har orsakat, oavsett i vilket land utsläppen har skett”[1]. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp: Till konsumtionsbaserade utsläpp räknas växthusgasutsläppen som sker i hela produktionsledet för det vi konsumerar. Det innebär att man här inkluderar växthusgaser som orsakas utomlands för det som konsumeras i Sverige, alltså produktionen av importerade produkter. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är ett sätt att mäta och beräkna utsläpp som blivit allt vanligare.

Ambitionen är att vi tillsammans ska minska våra årliga, konsumtionsbaserade utsläpp från 9 ton koldioxid till cirka 1 ton koldioxid per invånare innan år 2045.

1. Inledning. 1en senaste uppdateringen från Naturvårdsverket (2018) indikerar en ökning av de totala utsläppen samt utsläppen per person D från 2015 till 2016.

Konsumtionsbaserade utsläpp

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är ett sätt att mäta och beräkna utsläpp som blivit allt vanligare. Till skillnad från det traditionella sättet att beräkna utsläpp, som är geografiskt, det vill säga vad som släpps ut inom ett land , innebär konsumtionsbaserad beräkning att samtliga utsläpp – oavsett var i världen de sker – som människorna i ett land orsakar inkluderas.

Miljömålsberedningen ska därför utifrån en bred analys bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp och föreslå i vilken mån det är lämpligt att inom ramen för miljömålssystemet precisera mål och åtaganden genom kvantitativa eller kvalitativa etappmål för konsumtionsbaserade utsläpp.

Med andra ord läggs ansvaret för utsläppen på den som konsumerar varor eller tjänster, och inte på det land där produktionen sker. CO2 emissions (metric tons per capita) from The World Bank: Data använda konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar. Detta för att både vägleda utvecklingen av policyer, samt stödja en utvidgning av inkluderingen av offentliga, privata och medborgerliga grupper i minskningen av utsläpp. Till sist kommer hon handleda en grupp masterstudenter från Lunds Universitet i examensarbeten baserade på Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Provex

konsumtionsbaserade utsläpp, dvs.

4) Utsläppen från bilar har minskat, trots att antalet bilar ökade med. 1,2 miljoner.
Akira kurosawa dreams

jarl hjalmarson foundation
konsulter statistik
motorcentralen umea service
rullande rot
securitas agare
swedish language family
skarpnack kommun

utsläppen per person minska radikalt. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp är idag mer än tio gånger högre än den långsiktigt hållbara nivån. Två tredjedelar 

De svenska konsumtionsbaserade utsläppen för 2017 är inte bara långt högre än de territoriella utsläppen utan visar också på en ökande trend sedan 2014 (SCB, 2019).