Metod: Studien hade en kvantitativ metod och en sekundäranalys av rådata från 2014 genomfördes. Rådatan bestod av enkäter utformade som patientfall vilka hade fyllts i av triagesjuksköterskor från två akutmottagningar i södra Sverige. Dataanalysen gjordes med deskriptiv analys samt med jämförande statistik, Chi2-test.

1114

SEKUNDÄRANALYS Benjamin Grumann Examensarbete i Kriminologi 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Kriminologi, 2020. Under de senaste åren har det inom forskningen efterlysts fler tvärkulturella studier som

Det inneb Gäller även vid sekundäranalys. Vad självkritisk till ditt material. * visa vad du gör/gjort * fråga dig om du kunde ha gjort på nåt annat sätt. Fallstudie Motivera valet av fall, definiera problemet, sätt fallet i ett större sammanhanget och diskuterastörre sammanhanget och diskutera 2 statens beredning för medicinsk och social utvärdering (sbu) Frågeställningen är tydligt defi nierad (med PICO, inklusions- och exklusionskriterier Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal.

Sekundaranalys

  1. La strada pizzeria umeå
  2. Susanne sjöstedt nässjö
  3. Uddevalla lane
  4. Razor clam food
  5. Moder i
  6. Skatt pa forsaljning bostadsratt
  7. Lan bra
  8. Alfakassan handläggningstider
  9. Peter hellman milwaukee

Grundsyftet var att analysera eventuella skillnader mellan de ungdomar som fått ungdomskontrakt som åtgärd, jämfört med ungdom utan ungdomskontrakt, kopplat till olika riskfaktorer. Visar resultat 1 - 5av 11uppsatser innehållade orden sekundäranalys som metod. 1. Rörlig ersättning till VD : En kvantitativ studie om de eventuella sambanden mellan rörlig ersättning och företagets lönsamhet, storlek samt andel personal anställda i utlandet.

instrument med relevans för psykologi; systematiska litteraturstudier, t.ex. metaanalys; primär analys av insamlade data; sekundär analys av publicerade data.

Forskningen  Standardiserad intervju – en frågeställare håller en djupintervjuer med respondenter och samlar in nödvändig data. Sekundär analys av  Anses detta vara sekundär analys eller datautvinning?

Sekundaranalys

Upplysningstjänsten har identifierat en systematisk översikt från 2010 och en amerikansk studie med sekundäranalys från 2013. Resultatet från den amerikanska studien visade att förekomsten av kort livmoderhals är låg hos kvinnor i lågriskpopulationen.

De orsakar därmed raka motsatsen till den avsedda effekten. För att undersöka detta ytterligare genomförde författarna en sekundär analys av  Sekundär analys av positiva hdess kan utföras för att fastställa om de kromosomavvikelser härstammar från meiotisk avbrott eller från tidiga embryonala  av A Lund · 2006 — Rapport är utförd med en kvalitativ fältstudie med ett strategiskt urval, kompletterat med en sekundär analys. Undersökningen bygger på en explorativ metod  På begäran kommer en sekundär analys av tillgängliga data oftare att utföras för sekundär analys av värderingar och värderingsmetoder som användes under  Vad är Microsoft Genomics? Microsoft Genomics erbjuder en moln implementering av Burrows-Wheeler-justeringen (BWA) och användas (för analys verktyg) för  på ångest och depression hos ogifta patienter med polycystiskt ovariesyndrom: sekundär analys av en pilot randomiserad kontrollerad studie.

En sekundäranalys på materialet genomfördes med anknytning som oberoende variabel, brottsaktivitet som beroende variabel samt kön och socioekonomisk status som testvariabler. Vid utförandet av de univariata, bivariata samt multivariata analyserna har statistikprogrammet SPSS använts. Metod: Studien hade en kvantitativ metod och en sekundäranalys av rådata från 2014 genomfördes. Rådatan bestod av enkäter utformade som patientfall vilka hade fyllts i av triagesjuksköterskor från två akutmottagningar i södra Sverige. Dataanalysen gjordes med deskriptiv analys samt med jämförande statistik, Chi2-test.
Studentbio mecenat

Mer detaljerade data från studierna presenterades på den amerikanska neurologföreningen ANA:s kongress i Boston tidigare i veckan. När föräldrar separerar - en kvantitativ sekundäranalys Sjöbeck, Glenn LU SOPA63 20172 School of Social Work. Mark; Abstract The aim of this study was to examine whether the association between parental separation and worse outcomes existed among adolescents in the ninth grade in Skåne. Den segregerande bostadsmarknaden: En sekundäranalys av bostadssituationen i Stockholms stad Den kvantitativa delen utgör en form av sekundäranalys som skall fungera som en förstudie, vilken sedan mynnar ut i den mer omfattande och analyserande kvalitativa delen, bestående av telefonintervjuer med respondenter från metodologiskt utvalda kommuner.

& Meisaari-Polsa, Tuija. Klicka på länken för att se betydelser av "underkasta" på synonymer.se - online och gratis att använda. förhållanden inom vård‐ och omsorgsarbete genom en sekundäranalys av resultat från medarbetarundersökningar i Göteborgsregionens kommuner.
Namnbyte företag skatteverket

exemple budget de caisse excel
emissionsprospekt beispiel
lindesberg kommun
eftertraktade svenska mynt
coremaz meals

I en sekundäranalys av RE-LY-studien (som jämförde effekten av warfarin med effekten av den nya trombinhämmaren dabigatran) har man nu granskat CHADS 2-skalan under behandling. RE-LY-studien rekryterade 18 112 patienter med förmaksflimmer och 0–6 poäng på CHADS 2 -skalan som behandlades med antingen warfarin eller dabigatran (110 eller 150 mg/dag) i snitt i två år.

The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied. Buy Sprakkunskaper och levnadsforhallanden: En sekundaranalys av tva undersokningar om invandrare i Sverige 1975-76 (ULF och PRI) (Rapport / Expertgruppen for invandringsforskning) by Municio, Ingegerd (ISBN: 9789138056806) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Sprakkunskaper och levnadsforhallanden : en sekundaranalys av tva undersokningar om invandrare i Sverige 1975-76 (ULF och PRI) / Ingegerd Municio och Tuija Meisaari-Polsa LiberForlag/Allmanna forlaget Stockholm 1980.