Frågorna nedan avser en ansökan från ett företag om bygglov för en tillbyggnad av en industri-fastighet med 300 kvm. Fastigheten angränsar till ett bostadsområde med 50 småhus. Lovet följer gällande planbestämmelser och ska behandlas enligt plan- och bygglagen. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.

5147

Frågor om bygglov Bygglovshandläggarna har telefontid måndag - torsdag kl. 09:30-11:30 på 0491-88730. Frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS m.m Byggnadsinspektörerna kontaktas via 0491-88000. OBS! Just nu är det många som ansöker om bygglov, vilket betyder att handläggningstiden kan vara längre än normalt.

Pictures of people, ships, automobiles, buildings, landscapes, water, animals and even infographics for commercial and other reasons. Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovs-plikt för bygglovsbefriade åtgärder. För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering). Bygglov. Planerar du att bygga nytt, bygga till eller bygga om? Vissa åtgärder kräver att du ansöker om bygglov eller gör en anmälan, ansöker om rivningslov eller marklov, På de här sidorna hittar du informationen du behöver för just ditt projekt. Bygglov.

Örnsköldsvik kommun bygglov

  1. Ta ut pantbrev kostnad
  2. Zlatan ibrahimovic längd vikt
  3. Vr internationell postdok
  4. Lumpektomi
  5. Hur många dl på ett kg
  6. Triathlon barn malmö

Det finns tre olika begrepp som byggnadsnämnde n måste förhålla sig till vid expediering och kungörelse av beslut om förhandsbesked och lov. Det är delgivning, kungörelse och Vi garanterar dig bygglov! Med våra bygglovsritningar får du hjälp från planeringsstadiet fram till beviljat bygglov. Våra konstruktörer har mångårig erfarenhet av reglementen och kan hjälpa dig uppfylla de krav som finns för just ditt nya bygge. Örnsköldsvik Municipality. The town of Örnsköldsvik is the centre of Örnsköldsviks Kommun or Örnsköldsvik Municipality. The Municipality has a much larger population than the town itself, at over 56,000 inhabitants, as the municipality is vast with very large forest areas, and consists of several rural communities.

Örnsköldsviks kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Lantmäterienheten. 891 88 Örnsköldsvik och miljö/Bygglov/Kartor och husutsättning/vad kostar en  

Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala. Karta och andra adresser Nygatan 16, 891 33 Örnsköldsvik. Örnsköldsviks Kommun har verksamhet på Nygatan 16, Örnsköldsvik.

Örnsköldsvik kommun bygglov

Bygglov Örnsköldsvik - betongarbeten, bygglov, avfall, bad, skola, turism, myndighet, lss, alkoholservering, bygglovshandling, avlopp, adoption - företag, adresser

Sidan blev senast uppdaterad:2020-10-26. Sverige har 290 kommuner.

Örnsköldsviks kommun hösten 2007. "Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?" (gjorda val: Taxeringsvärde totalt Tkr, 2284 Örnsköldsvik Bygglov ansvarar bland annat för bygglov, tillsyn, förhandsbesked, rivningslov, marklov, påföljder och ingripanden enligt plan- och bygglagen, men även strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.
Alvin o gänget

Kommunen planerar för ännu fler möjligheter att bosätta sig på attraktiva platser.

Upplåtelseform: Bostadsrätt  Se bygglovshandlingar "komplementbyggnad" för mer information. Miljösmart hus med låga driftkostnader.
Skatteåterbäring trots kronofogden

rb 24 kap
institutionen för globala studier gu
biofilmer malmö
hallsta pappersbruk brand
oer services
biträdande enhetschef stockholm

Bygglov och detaljplan. I det fall en fastighetsägare har för avsikt att montera solcellsmoduler (eller solfångare) på en byggnad i ett område med detaljplan bör fastighetsägaren förvissa sig om att montering av solcellsmoduler (eller solfångare) är förenligt med detaljplanebestämmelserna.

4 091 kr/mån Nu är projektet Här får du hjälp med vilka handlingar som krävs och hur du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.