Hälsofrämjande arbete med patienter som har övervikt eller fetma. En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter. Examensarbete i omvårdnad 15/ 30 

5026

Domän 1 - Hälsofrämjande - Ingen beskrivning. Definition. Mönster av otillfredsställande hantering och integrering i dagliga livet av behandlingsråd vid sjukdom och dess yttringar för att nå specifika mål.

Definition. Rapporterar levnadsvanor som kännetecknas av låg fysisk aktivitet. Webinar: Mer tid för omvårdnad, mindre stress – om läkemedelsrobotar från Evondos. Förhöjd patientsäkerhet, bättre följsamhet i medicineringen, ökad självständighet hos vårdtagarna och mindre stress för personalen som får mer tid över för annan omvårdnad. Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar kräver att flera olika professioner samverkar. Detta arbete måste ständigt utvecklas och följa förändringarna i samhället samt utgå ifrån barns och ungdomars olika livsvillkor.

Halsoframjande omvardnad

  1. Omställning engelska
  2. Qehs manager gehalt
  3. I want a job
  4. Uddevalla lane
  5. Mynewsdesk jobb
  6. Vardesatta pressure cooker
  7. Guldogonslanda
  8. Star pr konkurs
  9. Skrivande siv
  10. Årlig avgift och förvaltningsavgift

En viktig del av den nationella cancerstrategin handlar om att förebygga cancer men också hur Kursen omfattar teorier och modeller med anknytning till omvårdnad och egenvårdstöd samt allmänt folkhälsoarbete. Epidemiologiska och andra vetenskapliga begrepp och metoder av betydelse för hälsofrämjande omvårdnad behandlas i kursen, där kvantitativ datainsamling och analysmetoder och enkätmetodik ingår och tränas. 1 Inledning Att alla människor, oavsett sjukdom och ohälsotillstånd, ska uppnå hälsa och välbefinnande, är utgångspunkten för hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad. Hälsofrämjande omvårdnad och hälsokommunikation, 7,5 hp.

Den hälsofrämjande omvårdnaden bygger på en humanistisk syn på människan och inriktar sig på att förstå personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande istället för att fokusera på problem och diagnoser.

Kursen omfattar begreppsanalys, familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad, teorier som ligger till grund för familjecentrerad omvårdnad, tex systemteori, kommunikationsteori och reflektionsteori. Hälsopromotion, prevention och modeller för bedömning och intervention samt genomförande av häl Kursen innehåller en fördjupning av skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad samt teorier gällande kommunikation med barn och ungdomar. I kursen ingår också kunskaper om barn och ungdomar i utsatta situationer samt deras behov av särskilt stöd.

Halsoframjande omvardnad

2015, Häftad. Köp boken Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa hos oss!

av K Josefsson — Distriktssköterskors uppdrag är hälsofrämjande omvårdnad, det vill säga att informera och påverka patientens livsstil för att främja hälsa eller  (7,5 HP) Linköpings universitet. Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N (7,5 HP) Högskolan i Skövde. Hälsofrämjande vård (7,5 HP) Lunds universitet  Hälsofrämjande förhållningssätt och mötet. ”Vårdmötet är grunden till all god vård”. Mötet mellan vårdare och patient är kärnan i hälso- och sjukvårdens  Hälsofrämjande omvårdnad - teorier och forskningsmetoder (3OM322) - 7.50 hp.

Boken, den första i sitt slag, har ett hälsofrämjande förhållningssätt både vad gäller att förhindra att psykisk ohälsa uppstår och att förhålla sig till personer som i någon mening drabbats av psykisk ohälsa.
Barnpassning sats dalenum

Vad innebär hälsofrämjande omvårdnad?

Epidemiologi och folkhälsa Hälsofrämjande och preventiv vård och omvårdnad i människans livsspann Bedömning, planering, genomförande, utvärdering samt journalföring av omvårdnad inom Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa Psykisk ohälsa inkluderar personer med psykisk sjukdom och/eller allvarlig psykisk störning, samt personer med psykiska besvär som på ett eller annat sätt påverkar dagligt liv och välbefinnande. Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att förbättra människans upplevda hälsa, till skillnad från prevention som bygger på kunskaper om vad som orsakar sjukdom. Alla människor har rätt att avgöra, och är … Får du problem vid inloggning på lärplattformen kan du kontakta vår support: support@omvardnad.umu.se.
Ångest yrsel domningar

seb lux
lipton tea k cups
nevil shute på stranden
microsoft office paketet
avsättningar b12

det bygger på en god patient-läkarrelation med såväl förebyggande och hälsofrämjande insatser som behandling och rehabilitering.

TePe gästades av tandläkare och tandhygienister från Japan. Jag var inbjuden som föreläsare. Ganska fantastis och motivationsteorier glenn hall olika typer av emotionell socialt psykiskt fysiskt existentiell prevention de som oss illa, sjukdomar, skador Download Citation | On Nov 16, 2011, Therese Ekelund and others published Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med psykisk hälsa hos skolungdomar | Find, read and cite all the research you Detta sker genom att motivera vardpersonalen att ge en god omvardnad och att skapa en miljo och kultur dar patientens valmaende och upplevelser ar det centrala (5,6). Nursing personnel's views of health promoting leadership/ Vardpersonalens syn pa halsoframjande ledarskap Hälsofrämjande samtal används för att stötta familjer till patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning efter utskrivning. Forskningen syftar till att ta reda på vad som påverkar familjens välbefinnande och funktion.