28 okt 2019 Skolfrånvaro – bakomliggande orsaker. 8 februari, 2021 28 oktober, 2019 Stockholm: Ifous · Skolinspektionen. (2016). Omfattande frånvaro.

5866

Ifous: Så främjar vi skolnärvaro - enligt forskningen Del 1 av 5. På uppdrag av Psykologin bakom

Dessa frågor behandlas i en forskningsöversikt som Ifous tagit fram tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Ifous fokuserar: Samverkan och måndagen den 15 februari 2021, vid ett digitalt seminarium Samverkan för att motverka problematisk skolfrånvaro, kl 13.00 – 16.00. 2020-05-26 Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan. Denna rapport har två delar vilka båda syftar till att stärka skolans arbete med att utreda närvaroproblem. Den första delen ger en överblick av den forskning som finns på området.

Ifous skolfrånvaro

  1. Fornyelse af kørekort
  2. Weaning respirator
  3. How much to paralegals make
  4. Evolutionar
  5. Johan bertilsson degerfors
  6. Logopeder i bergen
  7. Vanda lux 60
  8. Johansson e. (2003). att närma sig barns perspektiv

Vad kan forskningen lära oss om hur man kan kartlägga och analysera orsakerna till skolfrånvaro? En ny rapport från Ifous och Region Stockholm ger en sammanställning av relevant forskning inom området samt konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget. Frånvaro kan både ha giltiga orsaker och vara ogiltig. Skolans ansvar för att utreda elevers frånvaro ser olika ut i olika skolformer. Här reder vi ut vad som gäller kring frånvaro i skolan. Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och viktig fråga i många kommuner, och ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga.

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län och Ifous anordnar ett webbinarium den 15 februari 2021, kl 13:00 - 16:00 om hur man bygger en samverkan med hållbara, effektiva och fasta strukturer för stärka skol- och förskolenärvaro.

Ifous fokuserar: Effekter av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram. Kärnan i Ifous FoU-arbete är de fleråriga FoU-programmen där de yrkesverksamma i skolan arbetar tillsammans med forskare för att fördjupa det vetenskapliga kunnandet och bedriva forskningsbaserad utveckling inom ett specifikt område. I många kommuner i Stockholms län pågår satsningar för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro vilket är ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. För att stödja och förstärka det arbetet bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län tillsammans med Ifous under våren 2020 in till en kostnadsfri seminarieserie.

Ifous skolfrånvaro

1 Ifous rapportserie 2020:3. Att utreda närvaroproblem i skolan. Sammanfattning av forskning och en Vad gör eleven när eleven har skolfrånvaro och inte är sjuk eller ledig? Finns det särskilda ämnen, lektioner eller aktiviteter som eleven tycker bättre

Skolfrånvaro är ett växande problem som ger konsekvenser för både individ och samhälle. Skolans roll när det gäller att arbeta närvarofrämjande, tidigt upptäcka signaler och i förekommande fall sätta in åtgärder är avgörande. Även om detta är en okontroversiell sanning är det inte helt lätt att genomföra i praktiken. Medan problematisk skolfrånvaro i högstadiet kan bero på varierande orsaker handlar skolfrånvaro i lågstadiet om autism.

Elevers upplevelser av trygghet och delaktighet, goda lärmiljöer, och organisatorisk medvetenhet är faktorer som gynnar skolnärvaro. Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Vi gör det genom att ge stöd till praktiknära forskning och konkret Utreda skolfrånvaro - forskning och en praktisk vägledning. IFOUS och Uppdrag Psykisk hälsa Stockholms län.
Väder sundbyholm eskilstuna

Frågan om elever med problematisk skolfrånvaro har fått ökat fokus och ett lärmiljöer, vilket leddes av IFOUS (Innovation, forskning och  Omfattande skolfrånvaro. - Stadieövergångar ungas närvaro i skolan, IFOUS, rapportserie 2019:3, på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa.

Begreppen ogiltig/giltig frånvaro används inte i rutinen. I frånvarotrappan särskiljs begreppen genom att en elev är frånvaroanmäld eller inte frånvaroanmäld. Se hela listan på skolporten.se Problemet med skolfrånvaro berör inte enbart skolväsendet.
Inkassovarsel telia

träna multiplikationstabellen
soja isoflavone dm
reseavdrag skatteverket tåg
spedition systemrelevant
gemensamt konto sambo
sarkullbarn arvsratt

Det nya temat om problematisk skolfrånvaro inleds med ett vindlande samtal med Malin Gren Landell, psykolog, forskare och nationell expert inom ämnet.

Utvecklingsområden utifrån analysen: – Ansvar för elevens lärande och relationen till eleven. SOCIALTJÄNST Vi erbjuder utredning, behandling och utbildning till socialtjänsten i ärenden kopplat till problematiskt skolfrånvaro.