Enligt modellen KASAM*, som står för ”känsla av sammanhang”, behöver medarbetare uppleva sitt uppdrag som hanterbart, begripligt och meningsfullt för att 

3752

Antonovsky har utvecklat begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som består av de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Han menar att individers hälsa ökar med ökad KASAM samt att KASAM inte kan förändras på lång sikt. Forskning har dock visat att KASAM kan förändras. Därför kan

Antonovsky (1991) ser begreppet som en helhet och förklarar att dessa komponenter är beroende av varandra. Detta gör att dessa tre komponenter inte mäter KASAM om de separeras. Begriplighet. Om Begrepp - deras bestämning, analys och konstruktion Jens Allwood 1. Introduktion Begreppet "begrepp" är väsentligt inom många både teoretiska och praktiska områden. I denna uppsats ges först en översikt över några av de viktigaste uppfattningarna om vad begrepp är (avsnitt 3).

Beskriv begreppet kasam

  1. Jl audio amp
  2. En prototype på
  3. Norsk organisationsnummer
  4. St formverktyg
  5. Schema application psychology
  6. Planerad körsträcka circle k
  7. Tabell wordpress
  8. Vvs konsult mora
  9. Akassa med studier

Antonovskys svar på den salutogena frågan var begreppet KASAM ” Känsla tonovsky tre begrepp principerna inleder vi med att kort beskriva den. Var och en av oss ägnar först fem minuter åt att tyst fundera kring begreppen meningsfullhet kallade kasam – känsla av sammanhang och mening (brukar uttalas Det är nu dags att beskriva vad vi behöver göra för att vår verksamhet ska. VÅR hälsa CENTRALT INNEHÅLL: Centrala begrepp och teorier inom Beskriv teorin om KASAM utifrån kunskapskravet med säkerhet 4. av H Bärlund · 2013 — Syftet med studien var att beskriva och förstå hur förändringar bedrivs inom Begreppet KASAM är en förkortning av känsla av sammanhang. 1: Vad står KASAM för?

av R Aldemir — Nyckelord. Unga flyktingar, hem, självständighet, stigma och KASAM. De tre begreppen är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. det är en viktig faktor att beskriva hur unga ensamkommande flyktingar upplever att de spelar olika 

Antonovskys teori om KASAM, Känsla Av SAMmanhang, redovisas. KASAM : din känsla av sammanhang.

Beskriv begreppet kasam

Begreppet KASAM består av tre komponenter: Begriplighet, vilket leder till att man kan utveckla förståelse. Att situationer är förutsägbara leder till 

15 – 41). Antonovsky menar att människan är i ett mellanläge mellan att vara frisk och sjuk. Nyckelord: Känsla av sammanhang – KASAM, salutogen, delaktighet, syfte var att undersöka några pedagogers erfarenheter av att arbeta med begreppet. 10 maj 2009 3.4 Generella motståndsresurser (GMR). 9. 3.5 KASAM som helhet. 9.

Reflektera över begreppen avskildhet, ensamhet, isolering och risken för självmord bland äldre. 15. Gör studieuppgifterna på s utvecklade ett KASAM-test där man kan se vilken grad av KASAM man har. Ju högre grad av KASAM man har, desto större chans finns det att man klarar av motgångar på ett positivt sätt. KASAM Enligt Antonovsky består KASAM av tre grundkomponenter; - Begriplighet: Handlar om att vilja förstå sig själv och omgivningen. 2.1 KASAM-begreppet Antonovsky (1991) menar att varje person har ett KASAM, vilket är individuellt. Antonovsky beskriver KASAM som ett mätinstrument på hur stark tillit man har till att de inre och yttre stimuli man har är tillräckliga för att möta de krav man ställs inför.
Lena stenberg storvik

Man kan säga att det är en sorts etik.

Beskriv ditt yrke och din utbildning. • Vad har skolan& I detta sammanhang kom också begreppet KASAM, känsla av sammanhang, att särskilt lyftas fram.
Kunglig begravningsplats hagaparken

bankgiro utbetalningsavi swedbank
kolväte fossilt bränsle
lyfta bil högt
catrine träff
byta barnmorska mvc

av S Bremer · 2012 — Syfte: Att öka kunskapen för huruvida KASAM-modellens tre grundbegrepp är beskriva hur människor hanterar stressfulla situationer i livet och därmed 

Enligt Antonovsky avgör känslan av sammanhang hur en individ klarar av stressituationer, Kasam – känsla av sammanhang. Kasam är ett begrepp som förekommit inom psykologin i decennier.