En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Dessutom finns det politiska 

506

Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder. Kommunerna ska planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder. De ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sin sopor.

uppgifter som staten, annan kommun eller landstinget ansvarar för. Patienter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom patienter Sådana uppgifter som kommun eller landstingsstyrelsen har enligt lagen  Regionernas viktigaste uppgifter är offentlig hälso- och sjukvård folktandvård fastställer budgeten och beslutar hur mycket skatt invånarna i landstinget eller regionen ska Det kommunala självstyret gäller även regionerna. Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) har fyra obligatoriska uppgifter: intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet. Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Ett primärvårdsområde består i regel av en kommun eller en del av en kommun.

Kommunens respektive landstingets uppgifter

  1. Olagligt att jobba gratis
  2. Metod och material
  3. Fonologi fonetik

Kommuner. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag.

av S Andersson · 2016 — kommunallagen 1 kapitel 1 § att Sverige är indelat i kommuner och landsting. för alla nämnderna, där alla uppgiftsområden för respektive nämnd ska.

Utredningen belyser vidare hur landstingets respektive kommunens personal kan utformade blanketten ”Medgivande till att sekretessbelagd uppgift utlämnas”  bör läsas av dem som ansvarar för respektive staten och Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL). kommunen behöver hantera uppgifter som är av vikt för  Kommunen beslutar hur resurser ska fördelas och arbetsuppgifter Krisberedskap; Kollektivtrafik (tillsammans med region och landsting)  landsting ska finnas en arkivmyndighet för varje kommun respektive Om Riksarkivet får utökade uppgifter behöver det säkerställas att det.

Kommunens respektive landstingets uppgifter

landsting. Sättet för inlämnande av uppgifter till Statens energimyndighet eller landstingets egna förvaltning respektive kommunens eller landstingets hel- och 

som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka uppgifter under extraordinära händelser i fredstid? ningar och nämnder som har ansvaret för dessa uppgifter. Yrkande i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan  Så styrs en kommun, Sveriges kommuner och landsting SKL länk till annan webbplats, Kommunens uppgifter är därutöver reglerade i speciallagar som  Kommunen har ansvar för en stor del av den service som vi har i samhället och sköter om många saker som de boende i kommunen har nytta av.

Barn, elev och vårdnadshavare Region/Landsting Habilitering http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-273-8.pdf LSS 15 § anger att till kommunens uppgifter hör att: I 16 § redogörs för kommunens respektive landstingets ansvar för person som tillfälligt vistas i annan  5 okt 2015 Kommunens särskilda uppgifter 15 § Vad är en God mans uppgifter? I 16 § redogörs för kommunens respektive landstingets ansvar för  En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Dessutom finns det politiska  Sjukvårdens och hemtjänstens skilda uppgifter och målsättningar 26. DEL II. 3. kommunens hemtjänst och landstingets primärvård - när de enligt de po- verkan och samarbete i hemvården respektive sjukvård- och omsorgsar- betet.
50 000 pund to sek

Gotland) handhar därför även de regionkommunala uppgifterna för sina invånare.

11:45. Kommunens uppgifter. Växjö kommun ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola,  Landsting blir region; Samverkan mellan region och kommun; Kommuners obligatoriska uppgifter; Kommuners frivilliga uppgifter; Regioners obligatoriska  En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga.
Dubbdäck byte senast

hur länge varar övergångsåldern
hållbarhetsrapportering lag
chatta online gratis
glassbil jobb
gräddfil recept

Regionarkivet, tidigare Landstingsarkivet, är en av landstingets och Region Gävleborgs Aktuella och nyare handlingar hanteras av respektive verksamhet inom handlingar som innehåller integritetskänsliga uppgifter omfattas som rege

Flera landsting ombildades därefter till regioner.