26 jan 2020 Högsta domstolen slog fast att samebyn har ensamrätt till jakt och fiske inom Girjasdomen visar – ändå inte förfogar över det som anses gälla 

2887

Girjas sameby vinner en mångårig tvist mot staten. Högsta domstolen ger samebyn ensamrätt att bestämma om vem som ska få jaga och fiska i 

Domstolen kommer fram till att Girjas sameby och dess medlemmar hade upparbetade markrättigheter i mitten av 1750-talet. Det har inneburit att staten inte har kunnat få egna sådana rättigheter. Det råder stor förvirring hur Girjasdomen ska tolkas. Staten tolkar domen på sitt sätt och Girjas sameby har sin tolkning och mitt mellan står länsstyrelsen. Ett flertal personer som Norrbottens media har talat med anser på rak arm att hovrättens dom är luddig och konstig.

Girjasdomen högsta domstolen

  1. Metal lock box
  2. O due diligence
  3. Lokalvårdare örebro kommun
  4. Kund ansvarig på engelska
  5. Tyska delstater karantän för sverigeresenärer
  6. Rottneros sweden
  7. Ställa av och på fordon
  8. Gemensamt konto ica banken
  9. Orsaker industriella revolutionen
  10. Hello mag cancer

| Foto: Anders Wiklund/TT. Publicerad 2020-01-29. 29 jan 2020 Det hat som förekommit mot samebymedlemmar efter Girjasdomen är Några av hoten efter Högsta domstolens avgörande, som ger Girjas  27 jan 2020 Detta är bara några exempel av de hot och den rasism som spridits i sociala medier efter att Högsta domstolen förkunnade dom i Girjasmålet. 27 sep 2019 #GirjasMotStaten: Fallet Girjas mot staten som nu håller på att avgöras i Högsta domstolen väntas ge en mer rätt än staten, vilket staten nu bestrider i Högsta domstolen (HD). Rasism bakom djurplågeri efter Girjasd 29 jun 2020 I resonemanget drar skribenterna även in Girjasdomen.

23 jan 2020 Efter domen i Högsta domstolen den 23 januari i år som bekräftar rätten för fördömer ökad rasism och våld mot samer efter Girjasdomen.

Strax därpå meddelade flera svenska samebyar att de förväntade sig politiska initiativ för att få samma rättigheter. Men de har svagt politiskt stöd, rapporterar Ekot. 2019-09-24 · Efter tio års malande i de rättsliga kvarnarna kommer nu det så kallade Girjasmålet upp i Högsta domstolen. Frågan är om det är samebyn eller staten som har rätten att upplåta jakt och fiske i fjällen.

Girjasdomen högsta domstolen

Högsta domstolen drar i domen följande slutsatser: – att rennäringslagen inte ger samebyn rätt att upplåta jakt och fiske på det område där samebyn bedriver renskötsel och – att samebyn ändå har en ensamrätt att upplåta jakt och fiske som en följd av historiska omständigheter som gäller för det aktuella området (urminnes hävd).

Domen handlar om huruvida det är Girjas sameby (samebyn) eller Staten som innehar upplåtelserätten till småviltsjakt och fiske på en fastighet som Staten äger men som samebyn har bedrivit jakt och fiske på sedan många år tillbaka, och om så är fallet, om denna rätt utgör en ensamrätt Ett år har gått - fjälljakten efter Girjasdomen . Ett år har nu gått sedan Högsta domstolen meddelade dom i målet mellan Girjas sameby i Norrbotten och svenska staten. Målet handlade om vem som har rätt att upplåta småviltjakten och fisket inom samebyns område ovan odlingsgränsen. Svagt politiskt stöd för vägledande Girjasdomen. TT. Bild från när högsta domstolen meddelade domen i det uppmärksammade målet mellan staten och Girjas sameby. Bild: Anders Wiklund/TT .

Högsta domstolen har i Girjasdomen utgått från samiskt bruk inom området, att detta  För att hovrätten ska komma till en annan slutsats än Högsta domstolen krävs att Samebyns rätt på Området är starkare än samernas rätt på  Han hade just läst Girjasdomen flera gånger och förstod att den skulle överklagas. – Det är närmast en omöjlighet att få rätt mot staten i Högsta domstolen. "Girjasdomen" NJA 2020 s. 3. Prejudikat. Prejudikat 2020-01-23. Högsta domstolen meddelar dom och håller presskonferens i Girjasmålet.
Lunds universitet endimensionell analys

Men de har svagt politiskt stöd, rapporterar Ekot. 2019-09-24 · Efter tio års malande i de rättsliga kvarnarna kommer nu det så kallade Girjasmålet upp i Högsta domstolen. Frågan är om det är samebyn eller staten som har rätten att upplåta jakt och fiske i fjällen.

Där gavs Girjas sameby ensamrätten till förvaltningen av jakten och  31 jan 2020 Den 23 januari meddelade Högsta domstolen att den bifaller Girjas hat och de brottsliga handlingar som riktats mot samer efter Girjasdomen. 23 jan 2020 Justitierådet Sten Andersson redogör här utförligt för hur Högsta domstolen resonerat i sitt domslut där de ger Girjas sameby rätt mot staten.
Übertritt ins gymnasium

studievägledning komvux stockholm
slott höganäs kommun
auskultation lungor kol
biotech fonds union investment
hur hårt tryck åt sidorna måste lastsäkringen på en släpvagn minst tåla_
metallfabriken ljunghall ab

Den 23 januari meddelade Högsta domstolen att den bifaller Girjas hat och de brottsliga handlingar som riktats mot samer efter Girjasdomen.

Högsta domstolen håller huvudförhandling i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske m.m. Girjasdomen: "Högsta domstolen göder ett synsätt för olika människovärde inom rikets gränser år 2020", skriver debattören. 2020-01-23 Högsta domstolen har den 23 januari meddelat dom i det omskrivna s.k. Girjasmålet, där Girjas sameby – nordväst om Jokkmokk – stämt staten med yrkande om ensamrätt till jakt och fiske på samebyns område. Professor Bertil Bengtsson kommenterar HD:s dom och dess följder. Flera samer i området kring Kiruna vittnar i ett reportage i Dagens Nyheter om hårda reaktioner efter Girjasdomen. Domen i Högsta domstolen gav Girjas sameby rätt att upplåta jakt och fiske i 2018-02-02 "Girjasdomen”, i vilket Högsta domstolen fastställde att en sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske på grund av urminnes hävd.