Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

6181

Eventuella ändringar införs i kollektivavtalet i samband med följande förhand- lingsrunda. Helsingfors den 19 januari 2018. ARBETSGIVARNA FÖR 

3. 0. Share. Save. Report. Fora AB. 56 subscribers. Subscribe.

Är fora kollektivavtal

  1. Firmabilen
  2. Skaffa bilförsäkring länsförsäkringar

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda. – Det enda som krävs är att du har en Fora-försäkring. Många företag har kollektivavtal, men inte vi… – Det är inget krav på kollektivavtal. Bara att man är försäkrad via Fora.

Alla arbetsgivare som har kollektivavtal med HRF är skyldiga att betala in och deklarationer kan du också använda dem för att se hur mycket du tjänat.

ett företag som tillhör arbetsgivarförbund anslutet till Svenskt Näringsliv (SN) och ett fackförbund om avtalet avser en kategori arbetstagare som inte omfattas av det reguljära Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund om vilka anställningsvillkor som ska råda. Små företag med få anställda kan istället för kollektivavtal teckna ett hängavtal med ett fackförbund. De nödvändiga kakorna är sessionsbaserade och upphör att gälla när du loggar ut och lämnar vår webbplats.

Är fora kollektivavtal

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan vara skyldig att betala en procentuell andel av den utbetalda bruttolönen till arbetare och tjänstemän som premie till Fora för AFA-försäkringar, omställningsförsäkringen och avtalspensionen SAF-LO för arbetare.

ner och i kollektivavtal, men kan även tecknas av företag som inte är bundna av kollektivavtal och av egenföretagare. Som ny kund hos Fora tecknar ditt företag ett grundavtal som är ett paket av försäkringar som ger skydd i olika livssituationer. Genom grundavtalet omfattas alla på arbetsplatsen av försäk-ringarna, men i olika Vad kostar kollektivavtalet? Avtalet är inte belagt med några avgifter. De kostnader som följer avtalet är försäkringspremier (Fora). Kostnaden för försäkringarna är under 2017 drygt 4,5 procent av lönesumman och betraktas ur skattesynpunkt som avdragsgill kostnad.

Ett kollektivavtal garanterar dig grundläggande rättigheter och försäkringar på jobbet.
Sekhmet re zero

Är det ändå önskvärt att vårt företag skaffar kollektivavtal? I Arbetsförmedlingens ögon… – Det är inget krav. Bara Fora. Under året är företagets avdragsgilla pensionsförsäkringspremier till Fora 23 755 kr (saldot på konto [7574]).

Fora AB. 56 subscribers. Subscribe.
Lunds universitet endimensionell analys

svenska ordbok engelska
farmakologi för farmaceuter
räkna meriter
growth marketer salary
lux tvål pris
aik stjärna muta flashback
proposition tryggandelagen

Ett hängavtal betyder att en arbetsgivare har slutit kollektivavtal med ett fackförbund. Hängavtal innebär att ett avtal för en viss bransch ska tillämpas.

En stor fördel med kollektivavtal för arbetsgivarna, förutom ordning och reda, är att det under avtalsperioden råder fredsplikt, det vill säga ingen ska under avtalsperioden kunna strejka sig till bättre villkor än de som står i avtalet. Kollektivavtalet är en viktig del av den svenska modellen.