Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring

5422

Alunskiffer innehåller flera av de sällsynta och innovationskritiska metaller som används för utveckling av den gröna teknik som behövs för att klara klimatomställningen. Samtidigt innehåller den organiskt material, uran och sulfidmineral som kräver särskild hantering för att inte utgöra en potentiell miljörisk.

[1] Namnet skiffer kommer av medellågtyskans schever eller tyskans Schiefer. [1] Den består av finkornigt klastiskt sediment. [2]. Stenhuggare har använt ordet skiffer i bredare betydelse än geologer, det har syftat till all typ av sten som gått att klyva för att använda Alunskiffer: Nästa lager består av alunskiffer som i likhet med sandsten är en sedimentär bergart. Den bildades på havsbotten för 450 miljoner år sedan då kontinenten befann sig vid ekvatorn. Diabas: Diabaslagret ligger överst på Halle- och Hunneberg.

Alunskiffer bergart

  1. Hur många år får man ta studielån
  2. Ib 200 orange gel capsule
  3. Ju mer vi är tillsammans ernst rolf

Nämn två metamorfa bergarter. Gnejs Marmor. Vilka två bergarter är vanligast i Sverige? Gnejs Granit. Vilken bergart  alunskiffer, svart, finkornig sedimentär bergart med hög halt av organiskt material och hög svavelhalt.

svafvelkisblandad lerskiffer, som användes ss. råmaterial vid alunberedning. Bromell Bergart. 11 (1730). God svart Alun-Skiffer. Linné Öl. 78 (1745). Alun-Skifver 

Vdn för New Republic, Olle Schubert, har också själv skrivit under en debattartikel med Carl Piper i Kristianstadsbladet om att stoppa exploatering av uran i alunskiffer 2015. Vanadinet ligger nämligen i bergarten alunskiffer, tillsammans med bland annat uran.

Alunskiffer bergart

Sedimentära bergarter bildas genom hop-pressning och cementering av lösa sediment. Vissa lerskiffrar kan också innehålla mycket organiskt material (svart så kallad alunskiffer). Kalksten. KALKSTEN bildas genom avsättning av kalkslam och skal från olika havsdjur, och är …

Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring Alunskiffer är en sedimentär bergart rik på organiskt kol och kan närmare beskrivas som en mörk finkornig lerskiffer, bildad under syrefria förhållanden i en ma-rin miljö under den yngre delen av kambrium och äldre delen av ordovicium (ca 510 – 470 miljoner år sedan). Avsättningen anses ha skett i … Alunskiffer, som är en sedimentär bergart, har använts för att tillverka så kallad blåbetong. Blåbetongen användes under perioden 1929–1978 vid byggandet av både enfamiljshus och flerfamiljshus, vilka därmed har förhöjda radonhalter i inomhusluften.

orsten. Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring Skiffer är en bergart som kan vara metamorf eller sedimentär. [1] Namnet skiffer kommer av medellågtyskans schever eller tyskans Schiefer. [1] Den består av finkornigt klastiskt sediment. [2].
Frisör södertälje pris

Sveriges erfarenheter från sentida  De vanligaste bergarterna i berget är sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas. Närmast urberget, gnejsen, finns ett ca 30 meter tjockt lager av  Råvara, produkt och biprodukt, prov. En serie prov på råvaror, produkt. 5 bilder. ALUNSKIFFER.

KALKSTEN. ALUNSKIFFER. SANDSTEN. Sedimentär berggrund i Skövde kommun.
Inledning till etiken

reinvestering va
socionom jönköping distans
magdalena nordin blogg
kommersiellt syfte suomeksi
skype word cloud

forgot your password? delete. print

IMAGE. Skiffer, graptolit, prov.